Nowelizacja ustawy o współpracy rządu z parlamentem w sprawie członkostwa Polski w UE była jednym z punktów uzgodnionego przez premiera i prezydenta na Helu kompromisu w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony.

J.Kaczyński spotkał się w piątek w Sejmie z szefem klubu Przemysławem Gosiewskim. Jak powiedział po spotkaniu dziennikarzom, właśnie zapoznał się z ostatecznym projektem ustawy autorstwa PiS.

J. Kaczyński: (Ustawa) jest gotowa (...) Mam nadzieję, że w bardzo niedługim czasie zostanie złożona

Pytany o możliwości techniczne odejścia od Protokołu Brytyjskiego, J.Kaczyński odparł, że byłoby to możliwe przez zmianę umowy międzynarodowej. Czyli - jak mówił - za akceptacją wszystkich państw, które są stronami umowy i następnie drogą nowej ratyfikacji, do której są potrzebne dwie trzecie większości głosów w Sejmie, dwie trzecie w Senacie oraz podpis prezydenta.

We wtorek prezydent Lech Kaczyński zadeklarował, że nowelizację chciałby podpisać w tym samym dniu co Traktat Lizboński, jeszcze w czerwcu, bądź na początku lipca.

Prace nad projektem trwają także w Kancelarii Premiera i Sejmu. Sprawa jest też przedmiotem analizy w Kancelarii Prezydenta.