Za poparciem noweli ustawy o policji i innych ustaw senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

Dotychczas funkcjonariusze mogli jedynie ustanawiać swojego obrońcę spośród innych funkcjonariuszy ze swojej formacji

Przepisy te zostały jednak zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwracał uwagę, iż odebranie funkcjonariuszom możliwości korzystania z pomocy adwokatów czy radców prawnych ogranicza ich prawo do obrony. Przychylił się do tego Trybunał Konstytucyjny uznając obowiązujące przepisy za niezgodne z Konstytucją.

Nowelizacja zawiera przepis zgodnie, z którym ma być stosowana także w sprawach, które w momencie jej wejścia w życie będą "w toku".