Powiedział on, że projekt odpowiedniej nowelizacji jest już gotowy. Projekt zakłada, że osoba wznosząca obiekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego nie musiałaby uzyskiwać pozwolenia na budowę, a tylko informowałaby o niej administrację. Wzniesienie obiektu niezgodnego z planem zagospodarowania byłoby jednak przestępstwem.

Poseł Palikot opowiedział się za wprowadzeniem podatku liniowego

Jego zdaniem, rząd jest zdeterminowany zrobić to do roku 2010. Poseł dodał jednak, że prezydent zapowiedział, iż zawetuje projekt ustawy w tej sprawie, podobnie jak kilka innych. W PO powstała lista projektów ustaw, które prezydent może zawetować. Palikot powiedział, że w tej sytuacji nie wiadomo, czy przeprowadzać takie ustawy przez parlament, co wiązałoby się z ustępstwami na rzecz lewicy.