EUROPEJSKI TRYbuNAŁ o planowaniu przestrzennym. Dziś ma zostać opublikowany wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej problemów zagospodarowania i planowania przestrzennego w Polsce. Pełnomocnikiem skarżącego jest Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dziś ma zapaść także sześć innych wyroków ETPCz w sprawach polskich.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

Utrudniony dostęp do informacji. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z postulatami dotyczącymi wadliwego funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem RPO należy wprowadzić zmiany m.in. w zakresie terminu na udzielenie odmowy udostępnienia informacji.

Więcej www.rpo.gov.pl

Regulamin Sejmu przed TrybunaŁem. Trybunał Konstytucyjny przesłał uczestnikom postępowania wniosek, który złożyła Liga Polskich Rodzin, o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisu regulaminu Sejmu, który pozwala marszałkowi Sejmu, niepoddawanie przez sześć miesięcy pod głosowanie wniosku o jego odwołanie. Zdaniem LPR, niezgodne z konstytucją są zapisy Regulaminu Sejmu, które pozwalają marszałkowi Sejmu niepoddawanie pod głosowanie wniosku o jego odwołanie.

Więcej www.trybunal.gov.pl

Dziecko jako świadek. Fundacja Dzieci Niczyje poszerzyła dotychczasowy zakres informacji na swojej stronie internetowej o zarówno polskie, jak i zagraniczne wiadomości z zakresu praw pokrzywdzonych i świadków, a także informacje o konferencjach i szkoleniach. Strona adresowana jest do profesjonalistów, którzy spotykają się w pracy zawodowej z dziećmi uczestniczącymi w procedurach karnych, a także rodziców lub opiekunów i samych małych świadków.

Więcej www.dzieckoswiadek.pl

Nowi czŁonkowie kolegium IPN. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński powołał Barbarę Fedyszak-Radziejowską oraz Andrzeja Urbańskiego w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Więcej www.prezydent.pl

KR