Zmiana Prawa Rząd przyjął projekt ustawy o licencjach prawniczych, który pozwala absolwentom prawa udzielać pomocy prawnej w oparciu o trójstopniową licencję.

Projekt ustawy o licencjach prawniczych, przygotowany przez resort sprawiedliwości, został wczoraj przyjęty przez rząd. Zakłada on, że magistrzy prawa, niemający uprawnień adwokata czy radcy prawnego, będą mogli na podstawie licencji świadczyć pomoc prawną.

Magistrowie prawa

O pierwszy stopień licencji będą się mogli ubiegać magistrzy prawa, którzy nie byli karani za przestępstwa umyślne oraz odznaczają się nieposzlakowaną opinią. Ten stopień licencji ma uprawniać do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, projektów pism procesowych oraz umów, a także występowania przed organami opinii publicznej. Posiadający ten stopień licencji prawnik, jeżeli uzyska pełnomocnictwo udzielone przez osobę posiadającą licencję prawniczą co najmniej II stopnia, adwokata lub radcę prawnego, będzie mógł występować także przed sądami i trybunałami.

Licencjatem II stopnia będzie mógł zostać prawnik, który posiadał licencję I stopnia przez co najmniej dwa lata oraz w charakterze pełnomocnika wziął udział w minimum 50 postępowaniach sądowych w nie mniej niż dziesięciu rozprawach. O trzeci stopień licencji będzie mógł się ubiegać licencjat drugiego stopnia. Będzie on musiał zdać egzamin i zastępować strony procesu w przynajmniej 20 posiedzeniach sądowych.

Adwokaci alarmują

Zdaniem adwokatów i radców prawnych wprowadzenie w życie tej ustawy będzie szkodziło społeczeństwu, albowiem doprowadzi do obniżenia jakości usług.

- Projektowane przepisy wprowadzą po raz pierwszy prawdziwą konkurencję na rynku usług prawniczych, przyczyniając się do poprawy ich jakości i spadku cen - uważa Daniel Krajewski, prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych.

MAŁGORZATA OSTRZYŻEK

malgorzata.ostrzyzek@infor.pl