Bez autentycznych dokumentów ani pacjent nie uzyska odszkodowania, ani szpital nie obroni się przed nieuzasadnionymi roszczeniami poszkodowanego. Bezradny będzie też sąd, który orzeka na podstawie dowodów dostarczonych przez strony. Jeśli karty medyczne muszą być niszczone po kilku latach, to powinny być przynajmniej archiwizowane na nośnikach elektronicznych. Jeśli tak się nie stanie, to szpitale na własne życzenie pozbawią się ochrony prawnej.