Komisja o Schengen, notariacie i k.p.k. Senacka Komisja Praw Człowieka i Samorządności zajmowała się uchwalonymi przez Sejm 24 sierpnia 2007 r. ustawami o udziale Rzeczpospolitej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, która uprawnia notariuszy do wydawania aktów poświadczania dziedziczenia.

Więcej www.senat.gov.pl

Radcowie prawni w procesie karnym. Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do ministra sprawiedliwości list popierający przyznanie radcom prawnym możliwości występowania w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. Obecnie mogą to robić tylko adwokaci.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl/

■ PYTANIE DO TK W SPRAWIE FOZZ. Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił zadać pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu o legalność trybu i zasad uchwalonej nowelizacji kodeksu karnego wydłużającej terminy przedawnień czynów, za które skazano podsądnych w sprawie FOZZ. Do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie SN odesłał wtedy te wątki sprawy, w których sąd umorzył postępowanie z powodu przedawnienia.

SN wypowie się o klauzuli wykonalności. Sąd Najwyższy postanowił rozpoznać w większym składzie, czy zażalenie na postanowienie sądu I instancji wydane na etapie postępowania przygotowawczego w przedmiocie odmowy nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, tj. postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym, podlega rozpoznaniu przez sąd odwoławczy według przepisów kodeksu postępowania wykonawczego czy przepisów kodeksu postępowania karnego.

Więcej www.sn.pl

SĄd NajwyŻszy o definicji sprzętu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, sprzętem w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) jest urządzenie skonstruowane z elementów elektronicznych, które zostało zaprojektowane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy.

KR