Na współpracy gospodarczej z firmami zyskają przede wszystkim samorządy, którym brakuje środków na lokalne inwestycje.

Parkingi i parki wodne

- Jesteśmy w trakcie analizy nowych regulacji prawnych dotyczących współpracy z biznesem - ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi i ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym - pod kątem możliwości i celowości ich zastosowania - wskazuje Krzysztof Nowak, zastępca prezydenta Szczecina.

- Przede wszystkim dotyczy to parku wodnego na Gontynce. Dla tej inwestycji przygotowano wiele analiz prawnych i finansowych, uwzględniających różnorodne formuły realizacji inwestycji, w tym partnerstwo publiczno-prywatne (jeszcze zanim zostały przyjęte nowe regulacje) - dodaje zastępca prezydenta.

- Zakładamy, że na początku ma zostać wybrany operator, który wspólnie z miastem zdecyduje o koncepcji parku wodnego i jednocześnie zobowiąże się do zarządzania nim w przyszłości. Bierzemy pod uwagę taki wariant, że inwestycja będzie realizowana przez spółkę miejską, do której zostanie wniesiony aportem grunt. Planuje się, że budowa parku wodnego zostanie sfinansowana ze środków ze zbycia gruntu pod część komercyjną oraz ewentualnie uzupełniona z kredytu bankowego - wyjaśnia zastępca prezydenta.

- Trwa uruchamianie procedury wyboru partnera prywatnego, planujemy zastosować przewidziany przez p.z.p. dialog konkurencyjny. Tryb ten został wybrany po to, aby z rynku nadeszły oferty z propozycją formuł realizacji inwestycji - dodaje Krzysztof Nowak.

Do wspólnych inwestycji przygotowuje się też Kraków, Łódź i Ruda Śląska.

- Miasto planuje z udziałem partnera prywatnego zrealizować budowę parkingu wielopoziomowego. W 2008 roku zajęliśmy I miejsce w konkursie Dobre praktyki PPP i uzyskaliśmy nagrodę w formie dotacji z Ministerstwa Gospodarki z przeznaczeniem na wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla tego projektu - wskazuje Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Mniej formalności

Nowa regulacja zastąpi martwe przepisy PPP z 2005 roku. Zgoda Ministerstwa Finansów na realizację inwestycji będzie wymagana tylko wtedy, gdy jej koszt przekroczy 100 mln zł ze środków budżetowych. Nie będzie wymagana, jeśli projekt jest finansowany ze środków pochodzących z funduszy europejskich. Stare przepisy wymagały akceptacji ministra na wydanie choćby złotówki.

Budowy i remonty

W ramach PPP będzie można realizować budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła. PPP musi być jednak połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub będzie z nim związany.

Nowa ustawa znosi ustawowy obowiązek sporządzania przez sektor publiczny kosztownych analiz ekonomicznych i prawnych przedsięwzięcia jeszcze na etapie planowania projektu PPP. Decyzja w tej kwestii ma więc należeć do urzędników. Podmiot publiczny, wybierając partnera prywatnego, będzie stosował przepisy prawa zamówień publicznych lub negocjacje przewidziane w ustawie koncesyjnej. Samorząd i przedsiębiorca będą mogły zdecydować się na PPP w formie spółki: kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.