NOWE PRAWO

Dziś (24 lutego) wchodzi w życie rozporządzenie upraszczające procedurę składania wniosków o złagodzenie kary za udział w niedozwolonym porozumieniu rynkowym. Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował wytyczne w sprawie łagodzenia kar, które mają charakter praktycznego przewodnika dla przedsiębiorców podejmujących współpracę z Urzędem.

Rozporządzenie reguluje procedurę składania wniosków o skorzystanie z programu łagodzenia kar - leniency. Dzięki niemu przedsiębiorcy, którzy podejmą współpracę z UOKiK i dostarczą dowodów na istnienie porozumienia ograniczającego konkurencję, mogą liczyć na zmniejszenie kary finansowej za udział w kartelu. Nowe rozporządzenie pozwala na składanie uproszczonych wniosków o skorzystanie z leniency.

- Przedsiębiorca, który chce przyznać się do udziału w nielegalnym porozumieniu, będzie mógł złożyć wniosek, nawet gdy nie ma wszystkich wymaganych informacji. Taka możliwość pozwoli mu zająć miejsce w kolejce chętnych ubiegających się o złagodzenie kary - tłumaczy Konrad Gruner z biura prasowego UOKiK.

Wniosek taki będzie przyjmowany warunkowo. Przedsiębiorca zostanie zobowiązany do uzupełnienia go w wyznaczonym przez prezesa UOKiK terminie.

- To jest ważne rozwiązanie dla skruszonych, ponieważ wyłącznie przedsiębiorca, który przyzna się jako pierwszy i dostarczy dowód na istnienie kartelu, może liczyć na całkowite odstąpienie od kary. Spóźnieni mogą spodziewać się jedynie obniżenia sankcji finansowych - wyjaśnia Konrad Gruner.

Rozporządzenie doprecyzowuje, jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku o objęcie programem leniency. Są to dane na temat uczestników porozumienia, celu, dla którego zostało zawarte, oraz terytorium, które zostało nim objęte.

Dziś wchodzą w życie także wytyczne w sprawie łagodzenia kar za udział w kartelu.

- Przygotowane przez nas wytyczne są instrukcją dla przedsiębiorców. Chcemy, aby mieli oni gwarancję współpracy z Urzędem na każdym etapie postępowania - mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uruchomiono także specjalny numer telefonu, pod którym przedsiębiorca, jeszcze przed złożeniem wniosku, może uzyskać wszelkie potrzebne informacje na temat programu leniency.

- Przedsiębiorca nie musi się przedstawiać, nie musi też mówić, jakiego rynku niedozwolona praktyka dotyczy. Wystarczy, że poda istotę zachowania, które z jego punktu widzenia może kwalifikować się do programu leniency. Dzwoniąc na infolinię, można także umówić się na spotkanie w celu złożenia wniosku - tłumaczy Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Wniosek można złożyć pisemnie bądź ustnie do protokołu. W tym celu została także uruchomiona skrzynka internetowa.