Obecnie - jak dowiedziała się PAP w resorcie sprawiedliwości - projekt założeń znajduje się na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych. "Ostatecznego projektu ustawy można spodziewać się w drugim kwartale bieżącego roku" - poinformowała Wioletta Olszewska z wydziału informacji ministerstwa.

Zgodnie z planami resortu, celem przygotowywanej ustawy ma być zbudowanie systemu, który zapewni realizację prawa dostępu niezamożnych obywateli do usług prawniczych.

Bezpłatna pomoc prawna ma być przewidziana dla osób niezamożnych, które udokumentują brak własnych środków na jej sfinansowanie. Pomoc ma, według zamierzeń resortu, obejmować porady prawne, a także reprezentację osób fizycznych przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej przez profesjonalnych pełnomocników.

"Organizacja przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej oparta zostanie na strukturach powiatowych centrów pomocy rodzinie, a w miastach na prawach powiatu na miejskich ośrodkach pomocy społecznej" - głosi projekt założeń. Powiatowe centra pomocy rodzinie mają funkcjonować jako punkty podstawowej informacji prawnej - co jak przyznano w dokumencie - będzie oznaczać m.in. konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Do najbliższego piątku w prokuraturach i sądach będzie można otrzymać pomoc m.in. od pracowników pozarządowych organizacji

Według planów pomoc ma być udzielana m.in. przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, których listy prowadzić mają powiatowe centra pomocy na podstawie zestawień przekazanych przez samorządy prawnicze.

Ponadto, jak planuje resort, utworzona ma zostać przy premierze Rada Pomocy Prawnej m.in. "monitorująca działanie systemu". Rada ma być powoływana przez premiera na czteroletnią kadencję spośród osób wskazanych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

Projekt dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych był już wcześniej przygotowywany i modyfikowany przez poprzednich ministrów sprawiedliwości: Andrzeja Kalwasa, Zbigniewa Ziobrę i Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Do tej pory nie doszło jednak do jego uchwalenia.

W poniedziałek rozpoczyna się natomiast - obchodzony od dziewięciu lat - Tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Do najbliższego piątku w prokuraturach i sądach będzie można otrzymać pomoc m.in. od pracowników pozarządowych organizacji. Zainteresowani otrzymają też informacje o uprawnieniach przynależnych pokrzywdzonym. Podobnych, bezpłatnych porad, będą też udzielać adwokaci.