Prawnicy uznawani są przez społeczeństwo za klan i część układu. Uważamy, że są pazerni na pieniądze, sprzyjają przestępcom i wynoszą się ponad innych.
Takie sądy deklarujemy dopóki nie mamy bezpośredniego kontaktu z konkretnym adwokatem czy notariuszem. Jeśli już zasięgamy porady, to nasz obraz prawników się zmienia.

Wysokie kompetencje

Polacy, którzy korzystali z pomocy prawników wysoko oceniają ich kompetencje, lecz niezbyt im ufają – wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez TNS OBOP., zleconych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Pozytywna opinię o polskich prawnikach to znaczy adwokatach, radcach prawnych, sędziach i notariuszach ma 31 proc. Polaków, negatywną – niewiele mniej – 30 procent. Prawnicy najbardziej są cenieni za kompetencję (66 proc) , terminowość i skrupulatność (21). Sprawiedliwość i obiektywizm liczy się wśród 18 procent respondentów. Natomiast uczciwość doceniło 12 procent osób kontaktujących się z tą grupą zawodową.

Kto korzysta z usług

Obiegowe opinie o prawnikach – zdaniem prof. Janusza Czapińskiego kształtują media: telewizja i prasa. Ponadto uważamy, że środki masowego przekazu nie dość rzetelnie przekazują prawdę o świecie prawniczym. Tylko 35 proc. z nas uważa, że ten przekaz jest właściwy. A mimo to ulegamy magii szklanego ekranu.
Z usług prawniczych nie korzystamy zbyt często, ale najczęstszymi klientami są przedsiębiorcy i rolnicy, którzy załatwiają głównie sprawy cywilne i spory o miedzę. Prawie 49 proc. korzystało z usług w postępowaniu cywilnym i karnym, zaś 38 proc. udawało się do kancelarii po poradę. Natomiast opinii u prawników nie lubimy zasięgać. Tylko 13 proc z nas z nich skorzystało.

Znamy, ale nie korzystamy

Dobrze znają prawników pracownicy najemni (37 proc.), w dalszej kolejności – emeryci i bezrobotni (po 35 proc.). W ciągu ostatnich pięciu lat z usług prawnika skorzystało tylko 14 proc Polaków. I nie są to powody materialne, np. zbyt wysoki koszt usług (1 proc.), ale respondenci twierdzą, że nie było takiej potrzeby ( w 99 proc.).

Poprawa kultury prawnej w Polsce –zdaniem prof. Czapińskiego wymaga zmiany nie tyle zachowania samych prawników, lecz zmiany społecznej oceny całego systemu wymiaru sprawiedliwości.

Kto jest najbardziej skorumpowany w opinii Polaków wśród prawników

- Sędziowie 20 proc.
- Adwokaci 19 proc.
- Prokuratorzy 16 proc.
- Radcy prawni 4 proc.
- Trudno powiedzieć 41 proc

żródło TNS OBOP