Wśród kilkudziesięciu nominacji, prezydent wręczył też nominację sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym i dwie - sędziów sądów okręgowych w sądzie rejonowym (tzw. awanse poziome).

Wnioski o awanse poziome można było składać do 22 stycznia 2009 roku - wówczas weszła w życie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Sejm odrzucił weto do ustawy o ustroju sądów powszechnych

W grudniu 2008 r. Sejm odrzucił prezydenckie weto do ustawy o ustroju sądów powszechnych, znosząc jednocześnie awanse poziome (czyli stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym). Awanse te zostały wprowadzone nowelizacją z czerwca 2007 roku.

Już w styczniu, wręczając nominacje sędziom, prezydent powiedział, że "spróbuje wrócić do tej sprawy na nieco innych zasadach". "Sama idea jest słuszna" - powiedział wówczas Lech Kaczyński.