Ustawa przewiduje też odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej.

Zgodnie z zaproponowanymi w noweli zmianami wynagrodzenia m.in. sędziów uzależnione będą od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej (w 2009 r. wynagrodzenie to ma wynieść 2951,36 zł).

Ustawa określa na nowo mnożniki podstawy wynagrodzenia

Ustawa określa też na nowo mnożniki podstawy wynagrodzenia, tak by płace sędziów i prokuratorów mogły wzrosnąć o zapowiadaną już wcześniej kwotę co najmniej 1000 zł - niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Mnożniki mają wynosić od 2,05 (dla sędziego sądu rejonowego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej) do 3,23 (dla sędziego sądu apelacyjnego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce dziesiątej).

Ustawa dotyczy sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, sędziów TK, Sądu Najwyższego, prokuratorów cywilnych, wojskowych i IPN (w tym także sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku), asesorów sądowych w sądach powszechnych i wojskowych, asesorów prokuratury oraz referendarzy sądowych.