W uzasadnieniu wniosku do TK prezydent stwierdza, że przekazanie kompetencji tworzenia, powiększania, likwidacji lub zmniejszania parku krajobrazowego organom województwa, może być sprzeczne z art. 5 Konstytucji.

Ustawa zasadnicza - na co zwraca uwagę prezydent - traktuje sprawę ochrony środowiska jako jedną z najważniejszych, na równi ze "strzeżeniem niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium" i innymi zasadniczymi kwestiami, jak "wolności i prawa człowieka i obywatela", "bezpieczeństwo obywateli" i "dziedzictwo narodowe".

Tymczasem ustawa w kształcie przygotowanym przez ustawodawcę wyposażając organ samorządu województwa w kompetencje dotyczące parku krajobrazowego może nie zapewnić pełnej ochrony środowiska, o której stanowi art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - głosi uzasadnienie wniosku prezydenta do TK.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, samorząd województwa przejmie część kompetencji i zadań wojewodów.

W kompetencjach samorządu województwa znajdą się m.in. ośrodki doradztwa rolniczego. Również Państwowa Inspekcja Sanitarna ma na poziomie województwa podlegać wojewodzie, a na poziomie powiatu - staroście.

Do samorządu trafią również kompetencje związane z tworzeniem parków krajobrazowych.