ZMIANA PRAWA

Właściciele starych książeczek mieszkaniowych będą mogli odzyskać swe oszczędności przy okazji remontu. Taka możliwość wprowadza nowela z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, która wejdzie w życie 1 kwietnia.

Prawo do premii będą mieli ci, którzy przeprowadzą remonty lokali i domów jednorodzinnych. Nie chodzi jednak o każdy remont, tj. malowanie ścian czy położenie nowych paneli. Do premii będzie uprawniała tylko wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej lub gazowej. Premii przy remontach nie otrzymają ani najemcy, ani lokatorzy komunalni. Wprowadzono warunek, że właściciel książeczki mieszkaniowej musi mieć do remontowanej nieruchomości tytułu własności lub spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie).

Wypłata premii nie będzie zależała od wartości przeprowadzonego remontu. Aby ja otrzymać, wystarczy wiec po 1 kwietnia wymienić dosłownie jedno okno w domu lub mieszkaniu. Powstaje jednak pytanie, jak bank PKO BP będzie podchodził do wymiany instalacji gazowej lub elektrycznej, skoro nie ma znaczenia wartość remontu. Czy wystarczy wymienić piec gazowy, kuchenkę elektryczną lub gniazdko, aby otrzymać premię?

Resort infrastruktury wyjaśnia, że ustalając zakres pojęcia instalacji elektrycznej lub gazowej, należy sięgnąć do przepisów o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Do nabycia uprawnień do premii gwarancyjnej z tytułu wymiany instalacji gazowej lub elektrycznej konieczne będzie wykonanie zmiany instalacji elektrycznej lub gazowej w zakresie niezbędnym do tego, by instalacja ta była zgodna z aktualnie obowiązującymi normami - wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

- Na mocy obowiązujących przepisów, po wykonaniu tej zmiany wymagane jest dokonanie odbioru technicznego przez osoby wykwalifikowane, kompetentne w zakresie takiego sprawdzenia - dodaje resort.

W praktyce oznacza to, że wykonanie prac będzie musiała potwierdzić osoba z uprawnieniami gazowymi lub elektrycznymi.

6 tys. tyle wynosiła średnia premia gwarancyjna w 2008 r.

Podstawa prawna

• Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych trafiła do podpisu prezydenta, wejdzie w życie 1 kwietnia 2009 r.