Schetyna przypomniał, że Nalewajk był podsekretarzem stanu w MSWiA. "Potem okazało się, że są pewne niewyjaśnione kwestie lustracyjne. On oddał sprawę do Sądu Lustracyjnego i sprawa ta na wniosek IPN została pozytywnie dla niego zamknięta i załatwiona. I dlatego jest on w dyspozycji i będzie pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości" - podkreślił szef MSWiA.

"W myśl decyzji Sądu Lustracyjnego jest osobą o nieskazitelnej przeszłości w kwestii lustracyjnej" - podkreślił wicepremier.

Według Nalewajka od kilku tygodni trwają rozmowy dotyczące objęcia przez niego stanowiska wiceministra sprawiedliwości. W TVP Info powiedział, że urząd mógłby objąć w marcu.

W styczniu 2008 r. Nalewajk podał się do dymisji - oficjalnie motywowanej "względami osobistymi"

"Z tego co ja wiem, to (nominacja - PAP) będzie pierwszego marca, bo tam ma być powołanie jednocześnie prokuratora krajowego i wiceministra odpowiedzialnego m.in. za więziennictwo" - powiedział dziennikarzom w Sejmie szef klubu PSL Stanisław Żelichowski.

W grudniu 2007 r. Tadeusz Nalewajk - ówczesny starosta Pułtuska i członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - został wiceministrem SWiA. Nalewajk odpowiadał m.in. za straż pożarną.

W styczniu 2008 r. Nalewajk podał się do dymisji - oficjalnie motywowanej "względami osobistymi". Według "Gazety Wyborczej", powodem dymisji był "przeciek z IPN", czemu Instytut zaprzeczył. Nalewajk złożył wniosek o autolustrację i w grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Nalewajk złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne o tym, że nie był tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL.

Od 2007 r. Nalewajk był prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich

Nalewajk jest związany z PSL. Urodził się 3 sierpnia 1956 r. w Pułtusku. Pochodzi ze wsi Lipniki Stare. Ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

W latach 80. pracował na stanowisku inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Pułtusku. W latach 1990-1998 piastował funkcję zastępcy burmistrza Pułtuska. A od 1 stycznia 1999 r. - funkcję starosty pułtuskiego.

Od 2007 r. Nalewajk był też prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich. Jest również członkiem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i wiceprezesem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pułtusku.