ZMIANA PRAWA

Przez niechlujstwo urzędników i posłów kwestia uzyskiwania przez właścicieli książeczek premii gwarancyjnej przy remoncie została uregulowana - i to w różny sposób - w dwóch odrębnych ustawach. W efekcie małe szanse na premię będą miały osoby, które zdecydują się na remont między 19 marca a 31 marca. Wówczas będą obowiązywać niekorzystne warunki wprowadzone ustawą z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Warto więc z remontem zaczekać do 1 kwietnia, czyli wejścia w życie korzystniejszych przepisów noweli z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Bez znaczenia wartość remontu

Od 1 kwietnia dodatkowe pieniądze w formie premii będą należały się właścicielowi książeczki, który wymieni okna, instalację elektryczną lub gazową. Premia ma przysługiwać zarówno gdy remont dotyczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, do którego właściciel książeczki ma tytuł własności lub prawo spółdzielcze.

Wypłata premii nie będzie uzależniona od wartości przeprowadzonego remontu. Aby ją otrzymać, wystarczy więc po 1 kwietnia wymienić okno w domu lub mieszkaniu.

- Nowelizacja, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia nie uzależnia wypłaty premii od wartości tego remontu. Ograniczony będzie jedynie zakres robót remontowych uprawniających do premii oraz krąg podmiotów mogących skorzystać z tego uprawnienia, tj. właściciele nieruchomości lub osoby posiadające do niej spółdzielcze prawa - wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

- Oznacza to, że osoba, która wymieni po 1 kwietnia 2009 r. jedno okno w mieszkaniu, którego jest właścicielem lub posiada do niego spółdzielcze prawo, będzie mogła ubiegać się o premię zgodnie z ustawowym harmonogramem wypłat - przesądza ministerstwo.

Nie jest jasne, czy wystarczy wymienić jedno gniazdko, aby otrzymać premię przy likwidacji książeczki, a także czy jako remont instalacji gazowej będzie traktowana wymiana pieca gazowego. W przepisach brakuje niezbędnych definicji. Nie ma też odesłania w tym zakresie do innych ustaw.