Spośród podanej kwoty oszczędności, 327 mln 839 tys. zł odnosi się do części budżetu dotyczącej sądów powszechnych, natomiast 259 mln 359 tys. zł odnosi się do części dotyczącej m.in. prokuratur i więziennictwa.

"Oszczędności nie dotyczą pieniędzy na wynagrodzenia, nie spowodują także redukcji etatów i nie wpłyną na prowadzone postępowania prokuratorskie i sądowe" - zapewniła Dębek.

Jak wyjaśniła, podana kwota dotyczy przede wszystkim ograniczenia wydatków inwestycyjnych i bieżących. "Zredukowane zostały wydatki na remonty i zakupy usług" - dodała.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt oszczędności na łączną kwotę 19,7 mld zł. Minister finansów poinformował, że rząd zaoszczędzi 10 miliardów w resortach i województwach; pozostała suma 9,7 mld zł wynika z nowej formy finansowania wydatków infrastrukturalnych.