Zmiana prawa

Na 14 dni przed rozpoczęciem produkcji butelek miarowych przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt właściwemu dyrektorowi urzędu miar. Za niedopełnienie tego obowiązku grozić mu będzie grzywna 3 tys. zł. Takie rozwiązanie zakłada projekt przygotowanej przez resort gospodarki ustawy o produktach paczkowanych, który przyjął dziś rząd.

Butelki miarowe mają konstrukcję zapewniającą dużą dokładność pomiaru zawartej w niej cieczy. Są one wykorzystywane m.in. do napełniania alkoholi. Projekt ustawy stanowi, że przed rozpoczęciem produkcji butelek należy zgłosić do Głównego Urzędu Miar także znak identyfikacyjny ich producenta. Jego forma graficzna ma umożliwić łatwą identyfikację producenta. Zgodnie z projektem za nieprzestrzeganie tej regulacji będzie grozić 3 tys. zł grzywny. Takiej samej karze ma podlegać importer butelek miarowych, który nie zgłosi zamiaru ich sprowadzenia.

Mniejsza kara, bo do 1 tys. zł, ma grozić przedsiębiorcom, którzy produkty paczkowane oznaczają znakiem e wbrew wymaganiom określonym dla tego znaku. Obecnie kara może wynieść nawet 20 tys. zł. Jednak z uwagi na to, że sankcja ta wykracza poza górną granicę określoną w kodeksie wykroczeń, projektodawca postanowił zrezygnować z tak wysokiej kary.

Towary oznaczone znakiem e są wprowadzane na wspólny rynek europejski bez konieczności przeprowadzania dodatkowych procedur i badań. Znak ten stanowi gwarancję, że paczkujący spełnił wymogi przewidziane przepisami ustawy o towarach paczkowanych. Opakowania z oznaczeniem e podlegają jednak wewnętrznej kontroli.