Zapytaliśmy, ilu kancelaria liczy adwokatów i radców prawnych, w jakich dziedzinach prawa się specjalizuje, w jakich językach obcych obsługuje swoich klientów, a także, jakie osiągnęła obroty w 2004 r. Ponadto chcieliśmy wiedzieć, od ilu lat poszczególne kancelarie funkcjonują w Polsce.

W przypadku rankingu kancelarii prawnych trudno określić kryteria, jakie musi spełniać najlepsza kancelaria. Nie można przeprowadzić rankingu na podstawie danych na temat prowadzonych przez kancelarie spraw lub sukcesów i porażek ani też liczby klientów. Specyfika tych zawodów polega m.in. także na tym, że adwokaci i radcowie prawni mogą odmówić przyjęcia sprawy tylko w przewidzianych przepisami okolicznościach, zaś obowiązujący ich zakaz reklamy ogranicza informacje, jakich mogą udzielać na temat działalności, jaką prowadzą. Dlatego też ranking kancelarii został przeprowadzony na podstawie liczby adwokatów i radców prawnych pracujących lub współpracujących z daną kancelarią. W ten sposób powstała lista przedstawiająca kancelarie działające na rynku polskim.

Ostatni rok przyniósł bardzo duże zmiany w zakresie obsługi prawnej w Polsce. Weszła bowiem w życie budząca wiele kontrowersji ustawa o zmianie ustawy o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Umożliwia ona świadczenie pomocy prawnej przez osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, lecz które nie ukończyły aplikacji. Gwarantuje też więcej dróg prowadzących do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Dlatego też wśród pytań, które zadaliśmy kancelariom, znalazło się dotyczące ich opinii na temat zmian w ustawach korporacyjnych.

Podobnie jak w ubiegłym roku, poprosiliśmy przedstawicieli kancelarii o udzielenie odpowiedzi na pytania związane ze świadczeniem obsługi prawnej. Zapytaliśmy o popularne i mniej popularne dziedziny prawa, z jakimi problemami borykają się klienci w ramach poszczególnych dziedzin prawa i jak kancelarie im pomagają.