Prawo handlowe - prof. Stanisław Sołtysiński

Co spowodowało, że pan profesor zainteresował się prawem handlowym?

Początkowo zajmowałem się prawem własności intelektualnej. Była to dziedzina najmniej narażona na konieczność politycznego zaangażowania. Podczas mojego pierwszego stypendium zagranicznego na London School of Economics zostałem zaproszony na seminarium poświęcone spółkom. Wtedy właśnie zafascynowała mnie spółka jako instytucja. Gdy zwierzyłem się z tej fascynacji mojemu dziekanowi, poradził mi on, abym nie zaprzątał sobie głowy spółkami, które są tworem zupełnie niepotrzebnym, ponieważ mieliśmy doskonałą konstrukcję jaką było wtedy przedsiębiorstwo państwowe. Moja fascynacja trwała jednak nadal. Jeżdżąc po świecie z wykładami z zakresu własności intelektualnej, uczęszczałem na wykłady moich kolegów profesorów zajmujących się spółkami.

Co należałoby zmienić w prawie handlowym, prawie spółek, co wpłynęłoby na jego użyteczność?

Kwestią bardzo istotną jest ułatwienie sanacji, czyli uzdrowienia, czynności prawnych dokonywanych przez tzw. zarząd kadłubowy spółek, spółdzielni i innych osób prawnych. Chodzi o konsekwencje działania niewłaściwie wybranego członka zarządu lub rady nadzorczej. Działania takiej osoby, nawet zgodne z interesem spółki, są dotknięte sankcją bezwzględnej nieważności. Jest to konsekwencja wywołująca wiele szkodliwych następstw dla bezpieczeństwa obrotu. W sytuacji, gdy np. instytucja finansowa lub bank źle wybrały jednego członka zarządu, taki zarząd nie może podejmować uchwał, jeżeli liczy mniej osób niż ustawowe lub statutowe minimum. Pojawia się wtedy właśnie problem, jak uzdrowić działanie takiego podmiotu.

Jak można tej sytuacji zaradzić?

Uważam, że powinna istnieć możliwość sanacji takich działań przez kompetentny organ, więc np. przez zarząd, do którego wybrano prawidłowo tego członka lub innego piastuna. Należy więc stosować w drodze analogii art. 103 lub 104 kodeksu cywilnego, który dotyczy ratyfikacji działań pełnomocnika, który nie miał umocowania lub przekroczył jego zakres.

Prawo cywilne - Zbigniew Banaszczyk

Co jest fascynującego w prawie cywilnym?

Wybór prawa cywilnego jako przedmiotu moich zainteresowań wiązał się z tym, że prawo cywilne reguluje bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem w życiu społecznym czy gospodarczym. Pozwala ono bowiem podmiotom tego prawa, w szczególności osobom fizycznym i prawnym, na swobodne, autonomiczne kształtowanie własnej sytuacji prawnej, a jednocześnie zapewnia ochronę nabytych przez nie praw. Prawo cywilne jest przy tym dziedziną podlegającą nieustannym zmianom, wymagającą od prawnika zaangażowania i wysiłku twórczego, a przede wszystkim dziedziną niezwykle ciekawą i pasjonującą. Poznanie podstaw oraz mechanizmów rządzących prawem cywilnym, stanowiącym zasadniczy trzon systemu prawa, umożliwia nie tylko sprawne poruszanie się w gąszczu rozlicznych przepisów prawnych, ale także ułatwia rozumienie konstrukcji występujących w innych dziedzinach prawa. Ma więc istotne znaczenie dla każdego prawnika w jego działalności zawodowej.

Co trzeba zmienić w kodeksie cywilnym?

Mając na uwadze szerokie spektrum zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania prawa cywilnego, na tak postawione pytanie w sposób wyczerpujący i kompletny odpowiedzieć nie sposób. Wydaje się jednakże, iż system prawa polskiego, w tym prawo cywilne z racji zobowiązań traktatowych powinno przede wszystkim zbliżać się do rozwiązań przyjętych w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Nadto wszelkie zmiany legislacyjne powinny być dokonywane z uwzględnieniem wartości i postanowień konstytucji, stanowiącej podstawę funkcjonowania porządku prawnego.

Czyli można powiedzieć: najważniejsze to niczego nie psuć?

Żadne zmiany legislacyjne nie mogą być wprowadzane pochopnie, a poprzedzające je prace wymagają rozwagi i czasu potrzebnego na fachowe i rzetelne przygotowanie projektowanych rozwiązań normatywnych oraz konsultacje z ekspertami i środowiskiem to rzecz, którą trzeba bardzo mocno podkreślić.

Prawo podatkowe - dr Robert Krasnodębski

Dlaczego właśnie prawo podatkowe jest przedmiotem pana zainteresowania?

Prawo podatkowe zaciekawiło mnie jeszcze w trakcie studiów. To był początek lat dziewięćdziesiątych i Polska była na etapie przemian, w tym prawa finansowego. Chodziłem na wykłady profesorów Modzelewskiego, Goronowskiego, Harasimowicza i zapisałem się na indywidualny tok studiów z prawa finansowego, który obejmował nie tylko podatki ale to właśnie ta tematyka zainteresowała mnie na tyle, że postanowiłem później przyjrzeć się jej bliżej. Kończąc studia wiedziałem już, że to jest to, czym chciałem się zajmować. Tym bardziej, że byliśmy w okresie pewnego przełomu, przyjęto ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaczęło się tworzyć nowe prawo podatkowe w Polsce.

Prawo podatkowe wtedy się tworzyło, ale ciągle ewoluuje. To zresztą dość dynamiczna gałąź prawa?

To prawda, ale wtedy mieliśmy zmianę systemową. Wprowadzano w życie nową filozofię, wraz z nią nowe podatki, np. VAT. Dziś mamy do czynienia z łataniem dziur, często doraźnym i politycznym. Nie chodzi o to, że nie ma w tych działaniach żadnej myśli przewodniej, ale zamiast zmieniać koło, na zużytą oponę naklejamy tylko kolejne łatki.

A czym interesuje się pan prywatnie?

Mam nadzieję, że moje wyznanie nie nadwyręży powagi plebiscytu Gazety Prawnej (szczególnie w kontekście tego, co się dzieje wokół PZPN), ale jestem zapalonym kibicem piłki nożnej. Staram się w wolnych chwilach jeździć i oglądać mecze (również wyjazdowe) głównie naszej piłkarskiej reprezentacji narodowej, ale i klubów. Drugą moją pasją są szachy. Grywam w nie namiętnie.

Prawo pracy - Waldemar Gujski

Dlaczego zainteresował się pan właśnie prawem pracy?

Było w tym trochę, ale tylko trochę przypadku. Pracując w sądzie pracy, odbywałem aplikację. Miałem wtedy okazję przyjrzeć się dokładnie jego działaniu, zobaczyć pracę sądu od kuchni. To było niezwykle ważne doświadczenie zawodowe. Bez względu na sam system szkolenia jest to dobra droga do zawodu właśnie przez praktykę, przez możliwość poznania sądu w działaniu. Takiej wiedzy, jaką zebrałem wtedy, nie da się zdobyć w żaden inny sposób.

Czy ewentualne zmiany prawa pracy powinny pójść w stronę uelastycznienia stosunków pracodawcapracownik? Nad jakimi zmianami powinni się zastanowić nasi legislatorzy?

Kodeks pracy to akt prawny o podstawowym znaczeniu w polskim systemie pracy, ale po ponad 30 latach obowiązywania nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom.

Jaki był punkt przełomowy w pana karierze adwokackiej?

Wygrana z wielką spółką, której nazwy nie wymienię ze względu na tajemnicę zawodową i klimat, jaki istnieje wokół pozycji i zarobków polskich menedżerów.

A największa satysfakcja zawodowa?

Wydanie książki Kontrakty menedżerskie, w której musiałem połączyć doświadczenie i wiedzę z zakresu umów cywilnoprawnych i prawa pracy z wiedzą ekonomiczną i zarządzaniem. Ta książka była wynikiem mojej wieloletniej praktyki adwokackiej, nie ma w niej akademickich rozważań.

Wiem, że oprócz pracy interesuje się pan starymi przedmiotami.

Zbieram ślady kultury materialnej i historii narodu polskiego, odrestaurowałem dworek szlachecki, ale także założyłem Park Stone w swoim ogrodzie umieściłem w nim ogromne głazy.

Prawo karne - prof. Piotr Kruszyński

Czy obrona w procesie lustracyjnym różni się od obrony w procesie karnym?

Proces lustracyjny jest zupełnie inny niż proces karny. Tu nie ustala się winy czy niewinności w zakresie popełnienia przestępstwa. Ocenia się najczęściej wiarygodność dokumentów i oświadczeń urzędników bezpieczeństwa. Jest to quazi-proces karny, natomiast nie chodzi tu przecież o to, czy ktoś pójdzie do więzienia czy też o jego dobre imię. Proces lustracyjny przypomina mi proces o ochronę dóbr osobistych, który jest procesem cywilnym lub też proces karny o zniesławienie.

Dlaczego właśnie prawem karnym pan profesor zajmuje się w swoim życiu zawodowym a co jest przedmiotem pana zainteresowań w życiu prywatnym?

Prawo karne zainteresowało mnie na drugim roku studiów, kiedy to uczęszczałem na zajęcia, które prowadziła pani profesor Genowefa Rejman. Były to bardzo ciekawe zajęcia i to spowodowało, że postanowiłem zająć się prawem karnym.

Są dwie rzeczy, które zawsze lubiłem i nadal lubię. Po pierwsze, jest to pływanie. Uprawiam ten sport zawsze, gdy uda mi się wygospodarować trochę wolnego czasu. Na studiach pływałem trochę w Akademickim Związku Sportowym. Moje hobby numer jeden to natomiast podróże, ale na to mam mało czasu.

Co należałoby koniecznie zmienić w prawie karnym?

Fatalne, żeby nie powiedzieć skandaliczne, jest to, że w Polsce o tymczasowym aresztowaniu decydują asesorzy. To nie jest atak na asesorów, bo to nie ich wina. Wina leży po stronie systemu sądownictwa, który mógłby zostać zmieniony nawet zarządzeniem ministra sprawiedliwości. Asesorzy to bardzo młodzi prawnicy, którzy nie są niezawiśli, ponieważ czekają na nominacje sędziowskie. Uważam, że jest pilna potrzeba zmiany w tym zakresie.

JURY PLEBISCYTU

Jury plebiscytu stanowiły kancelarie, które wzięły udzial w Rankingu Kancelarii Gazety Prawnej, oraz wybrani przedsiębiorcy, m.in.:

" Agnat

" Argus

" Bank Handlowy w Warszawie

" BP Polska

" Coppenrath & Wiese Polska

" Corporate Consulting ADS

" Elvia Travel Insurance Company

" Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem

" EVIP Progress

" Fenix- Polska

" Generali PTE, Generali Życie, Generali TU

" Hanplast

" Iberia Motor Company

" Impel

" Imtech

" Innova Capital

" Kapsch

" KGHM Polska Miedź

" Krokus PE

" Lucent Technologies Poland

" MacroSoft

" MALG

" MeraBellows

" Migut Media

" Pałac Białokosz

" PepsiCo

" PGNiG

" Polskie Sieci Elektroenergetyczne

" Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód

" Południowy Koncern Energetyczny

" PUHIT

" PZU Asset Management

" San Pol

" Scandinavian Airline Systems (SAS)

" SITA

" Solaris Bus & Coach

" Sphinx

" STOEN

" Tomorrow

" Towarzystwo Obrotu Energią

" Toyota Motor Poland

" TU Europa

" West LB Bank Polska

" Wielkopolska Spółka Gazownictwa

" Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin