Z sejmowej arytmetyki wynika zatem, że koalicji wspieranej głosami posłów klubu Lewicy najprawdopodobniej uda się odrzucić to weto prezydenta. Zgodnie z konstytucją odrzucenie prezydenckiego weta wymaga większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy stuprocentowej frekwencji w trakcie głosowania większość 3/5 to 276 głosów. Koalicja (klub PO liczy 208 posłów, a klub PSL - 31) i klub Lewicy (42) dysponują łącznie 281 głosami.

Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej poinformowała, że Lech Kaczyński zawetował przyjętą na początku grudnia ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zastrzeżenia Lecha Kaczyńskiego dotyczą m.in. przepisu zobowiązującego prezydenta do powoływania sędziów w określonym terminie (w ciągu miesiąca od dnia przesłania wniosku przez Krajową Radę Sądownictwa).

Zdaniem głowy państwa przepis jest niezgodny z konstytucją, która stanowi: "sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony". Lech Kaczyński podkreśla, że konstytucja nie określa terminu, w jakim "prezydent korzystać powinien z przyznanego mu uprawnienia".