Czy w pańskiej gminie wypłacony był dodatek uzupełniający dla nauczycieli?

Tak, został wypłacony dodatek wyrównawczy w wysokości 201 762,31 zł brutto, w tym dla stażystów – 9727,50 zł; kontraktowych – 21 471,43 zł, mianowanych – 39 677,17 zł, dyplomowanych – 130 886,21 zł.

Dodatek został wypłacony dla nauczycieli na ogólną kwotę 231 886,87 zł, z czego dla stażystów – 8436,86 zł, kontraktowych – 37 620,00 zł, mianowanych – 41 065,21 zł; dyplomowanych – 144 764,80 zł.

Koncentrując się na wysokości ewentualnych podwyżek, zapomina się, że dzisiejszy system wynagradzania nauczycieli nie premiuje wysokiej jakości, jest nieprzejrzysty i przeregulowany, skutkujący wieloma nieporozumieniami dotyczącymi faktycznej wysokości wynagrodzeń nauczycielskich.

W jakiej części subwencja oświatowa pokrywa wydatki na szkoły?

Subwencja nie pokrywa wydatków na wynagrodzenie i pochodne w szkołach i gimnazjach. Jest ona tak skalkulowana, że samorządy mają z tym problemy. Dla gminy Sokołów subwencja w roku 2009 wyniosła 3 458 123 zł.

Natomiast wynagrodzenia i pochodne w szkołach wyniosły 3 959 518 zł. W związku z tym gmina dopłaca z budżetu 501 395 zł do wynagrodzeń i pochodnych. Kwota ta w roku 2010 zwiększy się do ponad 700 tys. zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie szkół pokrywane są z budżetu gminy. Samorząd bowiem również utrzymuje m.in. świetlice, stołówki szkolne, przedszkola i dowóz uczniów do szkół.

Wydatki te wyniosły 1 542 925 zł. Tak więc nie można powiedzieć, że liczymy tylko na subwencje, ale znaczącą kwotę dokładamy z budżetu gminy, a jest to kwota 2 044 320 zł. Warto wspomnieć, że wysokość subwencji z roku 2008 do roku 2009 była o 10 proc. niższa i wynosiła 3 136 426 zł.

Oświatowe związki zawodowe uważają, że gminy zaniżają pensje nauczycieli. Co robią gminy, aby zapewniać średnie płace?

Nie zgadzam się z tą opinią. W roku 2009 nie było odpraw i nagród jubileuszowych. Jeżeli do średniej wliczałoby się dodatek wiejski i mieszkaniowy, który wyniósł w 2009 roku 231 886,87 zł, to nie wypłacalibyśmy dodatku uzupełniającego.

Rząd podwyższa pensje dla nauczycieli, jednak w ślad za tymi zmianami nie idą środki finansowe. Samorządy więc borykają się z wypłatą tych dodatków, a nie są to małe kwoty. Trzeba zwrócić uwagę, że gmina ma przecież jeszcze inne zadania do zrealizowania, na które również są potrzebne fundusze.