Nie. Matka wykupiła mieszkanie na swoje nazwisko, więc została jego wyłączną właścicielką. Nawet jeżeli przeznaczyła na ten wykup pieniądze uzyskane od córki, to przez to córka nie została współwłaścicielem mieszkania.
Po śmierci dotychczasowej właścicielki mieszkania (która je wykupiła) w jej prawa wstąpił spadkobierca wskazany w testamencie, czyli syn. Odziedziczył on całe mieszkanie, mimo że nie dał matce pieniędzy na jego wykupienie.
Siostrzenica może jednak wystąpić do brata o zwrot pieniędzy, które pożyczyła matce na wykup mieszkania, pod warunkiem że ma dowody na udzielenie tej pożyczki, np. podpisany przez matkę weksel albo umowę pożyczki. Niespłacone przez zmarłego pożyczki są długami spadkowymi, które ma obowiązek uregulować spadkobierca.
Jeśli córka nie otrzymała żadnego spadku po matce (np. drugiego mieszkania, samochodu lub działki), ma również prawo wystąpić w stosunku do brata z roszczeniem o zachowek.

Podstawa prawna
Art. 1030 – 1034, 991 – 1011 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).