Spadkobiercy nie chcą ponosić nieograniczonej odpowiedzialności za długi zmarłych krewnych. Szczególnie gdy o konieczności uregulowania zobowiązań poinformował dziedziców dopiero komornikDlatego projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i prawa o notariacie przewiduje, że spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza zawsze, gdy nie złoży w terminie oświadczenia o innym sposobie jego przyjęcia lub o odrzuceniu. Dobrodziejstwo inwentarza, które ma stać się zasadą, oznacza, że za długi spadkowe odpowiada się tylko do wartości stanu czynnego spadku ustalonej w inwentarzu. Przyjęcie tej zasady stanowiłoby fundamentalną zmianę w systemie prawa spadkowego, gdyż dziś spadkobierca, który pozostaje bierny, obejmuje spadek wprost i odpowiada za długi zmarłego bez ograniczenia.