Mandat za korzystanie ze smartfona podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych? Jak najbardziej. Policja coraz częściej upomina w ten sposób przechodniów, którzy łamią prawo. Okazuje się, że zakaz korzystania z telefonów na pasach nie jest całkowity. Kiedy i jak można to robić? I na jakie kary mogą liczyć osoby, które używają smartfonów niezgodnie z przepisami? O tym przeczytacie w dalszej częci artykułu.

Kodeks drogowy o korzystaniu z telefonu na pasach [PODSTAWA PRAWNA]

Problem pieszych korzystających z telefonów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych eguluje art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanym potocznie „Kodeksem drogowym”. Zgodnie z nim zabrania się"

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Z powyższego przepisu wynika, że kodeks nie zakazuje całkowicie pieszym korzystania z telefonów na pasach. Owszem, wolno to robić, ale w sposób bezpieczny, czyli taki, który umożliwia pieszym zachowanie czujności.

Kiedy nie wolno korzystać z telefonu na przejściu dla pieszych?

Zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego, które realnie ogranicza daną osobę w możliwości obserwacji sytuacji na drodze. Chodzi więc o sytuację, kiedy pieszy wejdzie na przejście, słuchając muzyki i wpatrując się z ekran smartfona. Jego wzrok jest skierowany na urządzenie, a słuch wyłączony na to, co dzieje się wokół. Jest to sytuacja potencjalnie niebezpieczna.

Kiedy można korzystać z telefonu na pasach?

Pieszy może korzystać z telefonu na przejściu dla pieszych, ale w sposób, który nie zaburza jego percepcji. Może on więc rozmawiać przez telefon, mając go przy uchu, ale tuż przed przejściem przerywa na chwilę rozmowę, aby posłuchać, czy nie jedzie np. karetka na sygnale.

W tej sytuacji pieszy po pierwsze - obserwuje jezdnię (nie wpatruje się w telefon) i po drugie - zorientował się, że nie słychać, aby pojazd uprzywilejowany zbliżał się do przejścia (odłożył na chwilę słuchawkę od ucha).

Czy na przejściu dla pieszych można mieć słuchawki?

To kontrowersyjna kwestia. Prawnicy zastanawiają się, czy stwierdzenie "w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni" dotyczy wyłącznie o patrzenia na ekran telefonu czy dotyczy też rozmowy przez telefon/słuchania muzyki w słuchawkach.

Czy na przejściu dla pieszych można mieć słuchawki? / Shutterstock

Choć przechodzień ze słuchawkami na uszach widzi, co dzieje się na jezdni, to jego słuch może być całkowicie wyłączony. O ile mając słuchawkę telefonu przy uchu, słyszymy drugim uchem np. dźwięk jadącej karetki, to w przypadku słuchawek (zwłaszcza z głośną muzyką) może to być problematyczne.

Przypadki takie są indywidualnie rozpatrywane przez stróżów prawa.

Nie tylko telefony, ale też inne urządzenia

Kodek drogowy, regulując sposób korzystania z urządzeń elektronicznych na przejściu dla pieszych, nie ogranicza się wyłącznie do telefonów czy smartfonów. Jakie są owe "inne urządzenia elektroniczne"? Chodzi o wszelkie urządzenia, które możemy nieść ze sobą i które potencjalnie mogą rozpraszać naszą uwagę. Mogą to być m.in.:

  • czytniki e-booków
  • tablety
  • laptopy
  • przenośne konsole do gier.

Korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych. Ile wynosi mandat?

Wpatrywanie się w smartfona podczas przechodzenia na pasach może nas słono kosztować. I policjanci coraz częściej karzą przechodniów za takie praktyki. Ile wynosi mandat?

Mandat za "korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych" wynosi 300 zł.

Podstawę do wystawienia mandatu daje art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń.