Praca zdalna stała się na tyle popularna i korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, że coraz więcej firm decyduje się na umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej z zagranicy. To, co jeszcze niedawno było postrzegane jako niemożliwe do zrobienia, następnie było wprowadzane przez pojedynczych pracodawców i traktowane jako szczególny benefit, dziś jest codziennością praktycznie każdego dużego, międzynarodowego pracodawcy.

Zgoda pracodawcy na świadczenie pracy poza terytorium naszego kraju wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Zweryfikowane powinny zostać przede wszystkim kwestie dotyczące przepisów danego kraju, w szczególności zagadnienia związane z obowiązkami administracyjnoprawnymi, składkami zdrowotnymi, wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę czy koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń na pracę. Warto również uregulować wewnętrznie podstawowe zasady wykonywania pracy zdalnej z zagranicy.

Po pierwsze dlatego, aby zdefiniować wzajemne prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy oraz zabezpieczyć tym samym interesy pracodawcy. Po drugie, aby przedstawić się jako atrakcyjny pracodawca, oferujący ciekawy benefit dla pracowników.

Z punktu widzenia pracodawcy korzystne jest wprowadzenie określonej procedury wnioskowania przez pracowników o wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy, tak aby pracodawca miał wystarczająco dużo czasu na zweryfikowanie, jakie obowiązki i zasady wiążą się z wykonywaniem pracy zdalnej z danego kraju.

Spółka XYZ wprowadziła procedurę ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie pracy zdalnej z zagranicy. W tym celu poleciła pracownikom wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym wskazywali kraj, z którego chcieliby świadczyć pracę, oraz inne istotne informacje. Kolejnym krokiem spółki była konsultacja z kancelarią prawną, która analizowała możliwość wykonywania pracy zdalnej z danego kraju. Na podstawie udzielonej przez nią odpowiedzi spółka podejmowała ostateczną decyzję co do wyrażenia zgody.
Więcej na temat pracy zdalnej przeczytasz w książce "Kodeks pracy z praktycznym komentarzem"