Jeden z zatrudnionych przeze mnie pracowników na stanowisku programisty tworzy w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy autorskie programy komputerowe. Czy w umowie o pracę z tym pracownikiem powinienem zawrzeć klauzulę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, aby skutecznie nabyć prawa do stworzonych przez niego programów? Odpowiada mec. Joanna Sapieżko-Samordak, radca prawny z Kancelarii White & Case.
Prawo autorskie co do zasady przysługuje twórcy danego utworu, jeżeli z ustawy nie wynika co innego.
Jeden z wyjątków od tej zasady dotyczy właśnie nabycia praw majątkowych do programu komputerowego przez strony stosunku pracy.