Trzy pytania do PAULINY CICHALEWSKIEJ, prawnika z Kancelariii Prawnej Jerzy T. Pieróg - Jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego są w użytkowaniu wieczystym PZD, to możliwe jest, w drodze aktu notarialnego, na wniosek działkowca, ustanowienie na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego działki.
JERZY KOWALSKI
Co jakiś czas w rządzie powraca pomysł umożliwienia działkowcom wykupu ich ogrodów na własność. Jakie formy władania ogrodami działkowymi są dopuszczalne obecnie?