Strażnicy miejscy mogą nie tylko karać za wykroczenia zarejestrowane fotoradarami. Mogą także odholować samochód, który został zaparkowany w niedozwolonym miejscu.

Czy straż miejska ma podobne prawa do policji

Na jakich zasadach może odbywać się kontrola ruchu drogowego przez straż miejską i za co może karać kierowców? Jak wygląda sprawa rejestrowania wykroczeń za pomocą fotoradarów? Czy strażnicy miejscy mają podobne uprawnienia jak policja?

Czy straż miejska może zatrzymywać pojazdy

Kierowca prowadzący samochód dostał polecenie zatrzymania się przez jadący obok patrol straży miejskiej. Zignorował polecenie i pojechał dalej. Czy straż miejska może w ten sposób zatrzymać pojazd?

Czy pieszy patrol ma prawo skontrolować kierowcę

Kiedy strażnik miejski może skontrolować kierowcę, jeżeli nie dysponuje oznakowanym służbowym pojazdem?

Czy pojazdy straży miejskiej są uprzywilejowane

Kierowca zauważył na drodze pojazd straży miejskiej, który na sygnale omijał samochody stojące w korku. Zastanawia się jednak, czy strażnicy nie nadużyli swoich uprawnień. Czy mogą oni tak jak policja lub pogotowie ratunkowe korzystać z sygnałów dźwiękowych i świetlnych i kiedy jest to możliwe?

Czy strażnik może zbadać trzeźwość kierowcy

Czytelnik był świadkiem rozmowy straży miejskiej z kierowcą, którego zachowanie wskazywało, że może być on pod wpływem alkoholu. Nie badali go jednak alkomatem. Czy takie badanie może jedynie przeprowadzić policja? Czy w takiej sytuacji strażnicy są bezradni?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa mają strażnicy miejscy.