Od wtorku na lotniskach i dworcach kolejowych pojawią się plakaty informujące pasażerów o ich prawach. Tę samą funkcję będą pełnić ulotki i specjalna strona internetowa. To część ogólnoeuropejskiej kampanii zorganizowanej przez Komisję Europejską.

Kampania informacyjna dla pasażerów ma być prowadzona w 23 językach. Według obowiązujących w UE przepisów, pasażerowie samolotów i kolei mają być traktowani w jednakowy sposób w całej Unii Europejskiej. Jednak, jak zaobserwowała Komisja, nie wszyscy pasażerowie są świadomi swoich praw. Stad pomysł na wakacyjną kampanię informacyjną na lotniskach i dworcach.

W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową http://ec.europa.eu/passenger-rights. Pasażerowie będą mogli na niej znaleźć informacje na temat przysługujących im praw w zależności od środka transportu.

Na przykład pasażer ma prawo do odszkodowania za zgubiony lub zniszczony przez przewoźnika bagaż, może się domagać zwrotu kosztów po odwołanym albo opóźnionym locie. Komisja przypomni, że pasażer ma prawo domagać się bezpiecznej podróży. Prawa mają także pasażerowie niepełnosprawni, którym należy zapewnić niedyskryminujące warunki zakupu biletu i podróży.

Komisja chce rozszerzyć prawa pasażera na inne środki transportu. Mają one chronić także podróżujących drogą morską lub wodnymi drogami śródlądowymi oraz pasażerów korzystających z autobusów i autokarów.