Nowa ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wpłynie na liczbę powództw wytaczanych nie tylko przeciwko ubezpieczycielom, ale również przeciwko Skarbowi Państwa.
Z doniesień prasowych tuż po wejściu w życie ustawy wynika, że to właśnie Skarb Państwa był najczęstszym adresatem pierwszych polskich pozwów zbiorowych, a pozywali go m.in. pacjenci.

Kiedy odpowiada Skarb Państwa...