Spadkodawca, który nie chce, aby jego małżonek musiał dzielić się spadkiem z innymi (np. dziećmi z pierwszego małżeństwa), powinien jeszcze za życia zawrzeć kilka umów cywilnoprawnych
Zdarza się, że uprawnionymi do dziedziczenia po zmarłym są osoby, których spadkobierca nawet nie zna. Są to bliscy krewni spadkodawcy (np. dzieci z poprzedniego małżeństwa lub z konkubinatu), z którymi nie utrzymywał on kontaktów. Wstępują do sprawy jako uczestnicy postępowania, bo mają prawo dziedziczyć z mocy ustawy. Gdy zostali pominięci w testamencie, to przysługuje im prawo do zachowku, chyba że spadkodawca ich wydziedziczył. Wydziedziczenie i pozbawienie prawa do zachowku musi wynikać z testamentu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak można przekazać małżonkowi majątek bez wydziedziczania dzieci
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Na czym polega pominięcie w testamencie
- Jak zapewnić skuteczność intercyzy
- Na czym polega umowa dożywocia
- Co zrobić aby dzieci z poprzedniego małżeństwa nie dziedziczyły
- Czy bank musi zgodzić się na podział mieszkania obciążonego kredytem