Pojęcie przedsiębiorstwa konkurencyjnego należy rozumieć szeroko. Używanie przez firmę takiego samego oznaczenia, jak ma inna firma, to wprowadzanie w błąd klienta co do tożsamości przedsiębiorstwa – orzekł Sąd Najwyższy.
Spółka MEDianus wystąpiła do sądu przeciwko spółce Medianus Agencja Reklamowa o zakazanie jej używania słowa „medianus” w nazwie i usunięcie go ze strony internetowej.
Sąd I instancji oddalił powództwo, stwierdzając, że choć obie spółki prowadzą działalność reklamową, jednak kierują ofertę do innego kręgu odbiorców.