Sejm przyjął nowelizację ustawy o drogach publicznych, dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych.
Znowelizowano także pięć innych ustaw, m.in. prawo budowlane.
Celem nowelizowanej ustawy jest wdrożenie dyrektywy UE z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, co ma poprawić bezpieczeństwo na drogach Wspólnoty i zmniejszyć liczbę wypadków komunikacyjnych.