Przesunięcie początku weekendowych ograniczeń w ruchu ciężarówek jest zdaniem przedsiębiorców dobrym rozwiązaniem, ale niewystarczającym. Bez zmian pozostaną bowiem godziny, w których najcięższe ciężarówki nie mogą się poruszać po drogach.
Weekendowe ograniczenia w ruchu dużych ciężarówek zaczną się nieco później niż obecnie. Pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, będą musiały zjechać z dróg o godzinie 18 w ostatni piątek czerwca, a nie w pierwszy piątek wypadający po 18 czerwca. W ten sposób firmy transportowe zyskują jeden weekend jazdy bez ograniczeń czasowych.
Takie przesunięcie początku wakacyjno-weekendowych ograniczeń na drogach dla ciężarówek przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, który przygotowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.