Nie zawsze trzeba mieć pozwolenie na budowę. Wzniesienie altanki, wiaty czy ogrodzenia możliwe jest po zgłoszeniu właściwemu urzędowi. Czasami nawet i to nie jest wymagane.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, dla wzniesienia większości obiektów budowlanych inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę, które wydaje starosta. Bez tego dopuszcza się samowoli budowlanej i naraża się na rozbiórkę obiektu.

Zgłoszenie małych inwestycji