Pokrzywdzeni, którzy nie otrzymali rekompensaty od sprawcy rozboju lub wypadku, mogą ubiegać się o odszkodowanie od państwa. Pokryje ono w części utracone zarobki i wydatki na specjalistyczne leczenie
Ofiary rozbojów, wypadków drogowych i pobić mogą dzisiaj pod pewnymi warunkami ubiegać się o państwową rekompensatę utraconych zarobków w związku z popełnionym przestępstwem i zwrot kosztów leczenia.
Taka możliwość istnieje od 21 września 2005 r., jednak o tego rodzaju wsparcie ubiega się średnio 300 osób rocznie.
Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy na temat rozwiązań, które przewiduje ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.
Na podstawie tej regulacji część pokrzywdzonych lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o pokrycie strat, będących skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć jednak 12 tys. zł.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy ofiara pobicia lub wypadku otrzyma odszkodowanie od państwa
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy złożenie wniosku wiąże się z dodatkowymi opłatami?
- Czy muszę sam przygotować pismo do sądu rejonowego?
- Kto może mi pomóc w uzyskaniu państwowej kompensaty?

Damian Michalczuk