Komornik, egzekwując należności, ma prawo zająć rzeczy dłużnika i sprzedać je podczas licytacji albo z wolnej ręki. Nie może jednak zbyć ich nabywcom za kwotę niższą od ceny wywołania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

W jaki sposób komornik może zlicytować zajęte rzeczy dłużnika