Komornik, egzekwując należności, ma prawo zająć rzeczy dłużnika i sprzedać je podczas licytacji albo z wolnej ręki. Nie może jednak zbyć ich nabywcom za kwotę niższą od ceny wywołania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

W jaki sposób komornik może zlicytować zajęte rzeczy dłużnika

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

1. Czy nabywca zajętej rzeczy musi ją zwrócić na żądanie wierzyciela
2. Czy komornik decyduje o cenie zajętych obrazów, które zakupi od niego muzeum
3 .Czy komornik musi zapewnić dokładną informację o terminie i miejscu licytacji