To na przedsiębiorcach posiadających lokale komercyjne spoczywa największe ryzyko gospodarcze w przypadku radykalnych wzrostów opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Jeśli bowiem z tego tytułu podniosą swoim najemcom opłaty eksploatacyjne, ci zaczną szukać sobie innego, tańszego lokum.

Duże wzrosty opłat

– W latach 2009 – 2011 wzrost wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł od 150 do nawet 1000 proc.