Czy w pana opinii dane świadków w procesach karnych są wystarczająco chronione? Odpowiedzi udziela Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych.
Problem niewątpliwie istnieje i dotyczy wielu różnych danych ujawnianych w procesach karnych, zarówno dotyczących świadków, jak i biegłych, które rzeczywiście znajdują się w materiałach procesowych i są tam dostępne.
Już w 2004 roku zwracaliśmy się w tej sprawie do Sejmu, sugerowaliśmy zastanowienie się nad tym problemem.