Jeśli adresat dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, ten ma prawo cofnąć swoją decyzję. Musi jednak złożyć obdarowanemu oświadczenie na piśmie. Nie musi zaś podawać powodów odwołania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Kiedy i jak można odwołać darowiznę

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy odmowa pomocy w chorobie jest niewdzięcznością

Czy można odwołać darowiznę niewykonaną?

Czy trzeba złożyć oświadczenie o odwołaniu?

Czy oświadczenie o odwołaniu przenosi własność?

Czy odwołanie jest ograniczone czasowo?

Czy przebaczenie wyłącza odwołanie?

Czy darowiznę mogą odwołać spadkobiercy?