Jeśli adresat dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, ten ma prawo cofnąć swoją decyzję. Musi jednak złożyć obdarowanemu oświadczenie na piśmie. Nie musi zaś podawać powodów odwołania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Kiedy i jak można odwołać darowiznę