Resort sprawiedliwości chce wprowadzić elektroniczne postępowania wieczystoksięgowe. Na razie zmiany obejmą notariuszy i komorników.
Drogą elektroniczną będzie wnoszony np. wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i założenie księgi wieczystej, a także wpis o wszczęcie egzekucji z nieruchomości czy wpis o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. E-postępowanie będzie mogło być stosowane tylko w stosunku do ksiąg prowadzonych w systemie informatycznym oraz w przypadku wniosków o założenie księgi wieczystej w systemie informatycznym.
Takie zmiany przewiduje projekt założeń nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
Wnioski będą składane za pomocą elektronicznych formularzy zabezpieczonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Co do zasady, do wniosków inicjujących postępowanie wieczystoksięgowe nie będą dołączane dokumenty będące podstawą wpisu. Trzeba je będzie w formie papierowej dosłać przez pocztę lub złożyć w biurze podawczym. Wniesienie wniosku nastąpi z chwilą wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego.
– Proponujemy, aby na razie zmiany objęły notariuszy i komorników. Te dwie grupy już dziś składają najwięcej wniosków, około 70 procent. Są to podmioty profesjonalne, dysponujące niezbędnymi narzędziami i podpisem elektronicznym – mówi prof. Jacek Gołaczyński, wiceminister sprawiedliwości.
Początkowo rozważano także włączenie do tej grupy podmioty takie jak Skarb Państwa, gminy czy banki.
– Ostatecznie jednak uzyskają one możliwość składania w wniosków w formie elektronicznej łącznie ze wszystkimi innymi podmiotami w 2015 r. – dodaje prof. Gołaczyński.
Zdaniem Joanny Greguły, rzecznika Krajowej Rady Notarialnej, proponowane rozwiązania idą we właściwym kierunku.
– Dobrym pomysłem jest, aby wzmianka o zawarciu aktu notarialnego pojawiła się tuż po jego sporządzeniu, ale proponowane zmiany nie zabezpieczają w pełni przed dublowaniem transakcji. Aby tak było, wzmianka – za zgodą sprzedającego nieruchomość – powinna się pojawiać już w momencie rozpoczęcia działań transakcyjnych. Gdyby nie została potwierdzona – znikałaby po 24h – wyjaśnia.