Opisana przez nas historia kobiety, której komornik odebrał majątek, bo nazywała się tak samo jak dłużniczka, skłoniła posłów PiS do propozycji zmian w prawie.
– Przygotowaliśmy projekt zmiany kodeksu postępowania cywilnego mówiący, jakie elementy mają być publikowane w wyrokach w sprawie egzekucji komorniczych. Nie wystarczy imię i nazwisko czy nazwa podmiotu.
Publikowane musiałyby być numer KRS i PESEL – mówił na wczorajszej konferencji poseł Przemysław Wipler.
Zapowiedział, że projekt trafi do Sejmu najpóźniej w ciągu miesiąca. Podkreślił, że podobne rozwiązania obowiązują w większości państw UE.
W grudniu DGP opisał sprawę Danuty Bińkowskiej, która straciła ulokowane w bankach oszczędności. Wszystko dlatego, że pomylono ją z dłużniczką o tym samym imieniu i nazwisku.
Mimo że adres się nie zgadzał, wierzyciel przekazał dane kobiety komornikowi, a ten dokonał egzekucji.