Opinia rzecznika generalnego TS podważa polskie dopłaty do zakupu gruntów rolnych.
System pomocy państwa na zakup ziemi rolnej, który Polska stosowała w 2004 r. wchodząc do Unii Europejskiej, mógł funkcjonować tylko do końca 2009 r. Potem każda dotacja, którą Komisja Europejska uznała za niezgodną ze wspólnym rynkiem, nie miała prawa uzyskać statusu legalnej.
Nawet jeżeli Rada tak ją oceniła i potwierdziła to we własnej decyzji – uznał rzecznik generalny przy luksemburskim Trybunale Sprawiedliwości Paolo Mengozzi. Zaproponował przy tym, by TS tak właśnie orzekł w sprawie polskiej pomocy państwa na zakup ziemi rolnej w latach 2010–2013, której sprzeciwiła się Komisja Europejska.