Drogowcy ograniczają przywileje niepełnosprawnych – alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Coraz więcej znaków opatrywanych jest tabliczką „Dotyczy także niepełnosprawnych”.
Do biura RPO trafiają liczne skargi od niepełnosprawnych kierowców na zarządców dróg. Wszystko dlatego, że ci, zatwierdzając nowe projekty organizacji ruchu, zezwalają na dodawanie do znaków zakazujących postoju lub ruchu informacji, że zakaz obowiązuje również inwalidów.
Przywilej niestosowania się do niektórych znaków drogowych wynika z art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).