Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej szykuje kilka zmian w procedurze rejestrowania pojazdów. Przede wszystkim zniknie absurdalny przepis blokujący rejestrację auta nowemu właścicielowi do czasu, gdy poprzedni właściciel nie zgłosi zbycia pojazdu.
Co prawda ustawa – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) nie zawiera takiego ograniczenia, ale rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 186, poz. 1322) już tak. Nie ma więc znaczenia, że nowy właściciel ma dowód własności pojazdu: i tak zostanie odesłany z kwitkiem.
Oprócz skreślenia ust. 2 w par. 8 rozporządzenia projekt nowelizacji, który trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych, przynosi też wiele innych zmian.