Umowa o dożywotnie świadczenie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości będzie funkcjonowała obok świadczeń z hipoteki odwróconej i zostanie uregulowana poza kodeksem cywilnym – przewidują założenia nowej ustawy.
Umowa ta będzie w istotny sposób różniła się od przewidzianej w prawie cywilnym umowy dożywocia. Świadczeniodawca wypłaci okresowe świadczenia pieniężne dawnemu właścicielowi i ustanowi na jego rzecz użytkowanie, aby w ten sposób zapewnić mu prawo dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości. Kwota okresowych świadczeń zostanie zaś wyliczona na podstawie wartości nieruchomości dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
Właściciel mieszkania czy domu sam wybierze, co będzie pobierał po przeniesieniu własności: świadczenie w naturze od członków rodziny (wówczas najkorzystniej będzie zawrzeć umowę dożywocia uregulowaną w k.c.) czy pieniądze z funduszu hipotecznego oferującego rentę dożywotnią.