Informatyzacja rejestracji stanu cywilnego budzi zastrzeżenia ekspertów.
Projekt założeń nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego autorstwa resoru spraw wewnętrznych przewiduje, że będą one sporządzane, oprócz formy papierowej w księdze stanu cywilnego, także w formie elektronicznej. E-dokumenty będą miały równą moc dowodową jak akta tradycyjne. Ze względów bezpieczeństwa dokumenty papierowe zostaną jednak zachowane do czasu zgromadzenia doświadczeń z funkcjonowania bazy usług stanu cywilnego.

Moc dowodowa