Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za niektóre zachowania grożą nam poważne konsekwencje – zwłaszcza finansowe. Za jakie przewinienia zapłacimy najwięcej?

Mandaty najczęściej kojarzymy z kierowcami, ale w gruncie rzeczy każdego może spotkać taka kara. Wystarczy np. przejść przez jezdnię w nieodpowiednim miejscu czy spożywać alkohol pod chmurką.

50 zł i więcej

• Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

- na przejściach dla pieszych: 50 zł
- w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł

• Przebieganie przez jezdnię: 50 zł

• Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł

• Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł

• Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia: od 50 do 250 zł

• Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku: od 50 zł do 100 zł

• Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych: od 50 zł do 100 zł

100 zł i więcej

• Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych

• Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości

• Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

• Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

• Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

• Przekroczenie dopuszczalnej prędkości podczas poruszania się pojazdem:

- do 10 km/h: do 50 zł
- o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
- o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
- o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
- o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
- o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł
200 zł i więcej

• Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł

• Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł

• Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł

• Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł

• Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł

• Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł

• Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł

500 zł

Kara 500 zł mandatu mocno odchudzi nasz portfel. Grozi m. in. za:

• Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym

• Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania

• Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18

• Mijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

Płacenie mandatów nie należy do przyjemności, ale trzeba pamiętać, że są one efektem naszego nieodpowiedniego zachowania, które może zagrażać innym ludziom czy uczestnikom ruchu. Jeśli już zdarzy nam się dostać mandat za jakieś wykroczenie – najlepiej wyciągnąć wnioski i nie popełniać danego czynu ponownie.